CN EN

总部/研发中心:上海


地址: 上海市徐汇区田林路487号宝石园26号楼102

传真:021-54488213-800

电话:021-54488213

邮箱:cindy.wu@siluxtek.com

总部、研发中心


地址:上海市徐汇区田林路487号宝石园26号楼102

传真:021-54488213-800

电话:021-54488213

邮箱:cindy.wu@siluxtek.com

生产基地


地址:南通市苏通科技产业园1088号江成研发园内4号楼

传真:021-59160507-809

电话:021-59160507-801

邮箱:cindy.wu@siluxtek.com     silvia.zhu@siluxtek.com

在线留言